Menu

Yuqarı Şura Qırımnıñ memuriy tarzı aqqında qanunğa deñişmeler kirsetti

25 Avgust 2023
Yuqarı Şura Qırımnıñ memuriy tarzı aqqında qanunğa deñişmeler kirsetti

Arman ayınıñ 23-ünde Ukraina Yuqarı Şurası, “Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ memuriy-topraq tarzınen bağlı ayrı meselelerni al etmege dair Ukrainanıñ bazı qanun çıqarıcı aktlarına deñişmeler kirsetüv aqqında” qanun tasdıqladı. Qırım.Aqiqat bu aqqında yazdı.

Qanun çıqarıcı aktnıñ maqsadı – оn senelik işğalden ve tecavuzcı bir devlet yarımadanı halq ögündeki idare sistemasına tolu integratsiya ettirgenden soñ Qırımda Ukrainanıñ devlet akimiyeti organlarınıñ yañıdan teşkil etilmesi ve muntazam çalışmaları içün uquqiy temellerni yaratmaqtır.

Aqqını qazanğan bir ay devamında Ukraina Nazirler Kabineti, vesiqağa mücibi, memuriy merkezlerni tesbit etmeli ve Qırım MCniñ topraq cemaatlarınıñ topraqlarını tasdıqlamaq kerek. Üç ay devamında ükümet, Yuqarı Şuranıñ “Rayonlarnı yaratuv ve yoq etüv aqqında” qararlarını esapqa alıp, Qırımnıñ rayon devlet memuriyetlerini yañıdan idare ve teşkil etmeli.

Nazirler Kabineti, Qırımnıñ topraq cemaatlarınıñ topraqlarını esapqa alıp, YŞnıñ “Rayonlarnı yaratuv ve yoq etüv aqqında” qararına deñişmeler kirsetüv aqqında qarar leyhasını parlamentniñ baqılmasına yollamağa ve Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeerinde halq ögündeki akimiyetniñ yañıdan yaratılmasınıñ hususiyetleri aqqında qanun leyhasını Yuqarı Şuranıñ baılmasına yollamağa avale olundı.

Bundan ğayrı, bu qanun esapqa alır ki, parlamentniñ 2016 senesi mayıs ayınıñ 12-sindeki №1352-VIII qararınen tasdıqlanğan QMCniñ bazı mesken yerleri ve rayonlarınıñ adlarını deñiştirilmesi, Qırım işğalden azat etilecek soñ degil, acelen yapılacaq.