Menu

Qurultay aqqında

 Turk, bu cümleden em de qırımtatar, halqları arasında Qurultay, yuqarı devlet akimiyetiniñ tarihta müim ve çoq şey deñiştirgen vaqıtlar devamında toplanğan ananeviy institutıdır. Anda cemaatnıñ serbest azalarınıñ keniş vekilligi temin etile ve bütün ealiniñ yerine ketirmege mecbur olğanı qararlar berile edi.

 Zemaneviy Qurultaynıñ temeline tek demokratik idareniñ çoq senelik tarihiy mirası degil, em 1917 senesi milliy devletligini qurma tecribesi, em de 1950-80 ss. qırımtatar Milliy areketiniñ dallı qurulışınıñ yaratılması qoyuldı.

İlk Qurultay

1917 senesi mart ayınıñ 25-inde Rusiyedeki fevral inqilâbından soñ Aqmescit şeerinde Umumiy qırım musulman qurultayı toplandı. Anda bütün Qırımnıñ 1500 vekili iştirak etti. Qurultay, Noman Celebicihannıñ başlığınen Vaqtınca Qırım-musulman icra eyyetini sayladı. Musulman icra eyyeti qırımtatarlarnıñ yaşayışını idare etmege faal şekilde başladı: tasil saasında islâat azırlana, gazetalar basıla, qırımtatar arbiy qısımlarınıñ yaratılmasına adımlar yapıla edi. Rusiye imperiyasındaki milliy areketlernen alâqalar peyda olmağa ve quvetleşmege başladı.

1917 senesi oktâbr ayınıñ 1-2 künlerinde (eski üslüpke köre) Musulman icra eyyeti, qırımtatar teşkilâtlarınıñ vekilleriniñ toplaşuvını keçirdi. Anda Çelebicihan teşebbüsçilerniñ umumiy fikrini bildirdi ki, yañı siyasiy allar sebebinden tamam Qurultay Qırımnıñ kelecek taqdirine ait olğan meselelerni çezmeli. Qurultaynı toplamaq qararı aynı zamanda berildi.

Beş kişiden ibaret olğan Qurultaynı azırlama eyyeti yaratıldı. Onıñ terkibine Noman Çelebicihan, Cafer Seydamet, Amet Özenbaşlı, Seitcelil Hattat ve Ali Bodaninskıy qatıldı. Toplaşuv, noyabr ayınıñ 17-sinde saylavlarnı, noyabr ayınıñ 17-sinden dekabr ayınıñ 7-sine qadar Qurultay keçirmege tesbit etti.

Musulman icra eyyeti saylavlarnı keçirüv ceryanını temin etti. Mahsus tarzda qabul etilgen qanunğa mücibi anda 20 yaşından büyük olğan qırımtatarlar iştirak ettiler. Qurultaynıñ terkibine 76 vekil, olarnıñ aralarında Yaltandan 24, Aqmescitten 19, Kefeden 16, Kezlevden 11 ve Or Qapıdan 6 vekil saylandı. Vekiller aralarında 4 qadın edi.

Noyabr ayınıñ 26-sında Bağçasaray şeerindeki Han sarayında saat 14’te vekiller namaz qılğan soñ Qurultay açıldı. Saray yanında çoq insan toplandı, arbiy marş çala edi. Qırım müftisi, Qırımdaki musulmanlarnıñ merkeziy icra eyyetiniñ Başı Noman Çelebicihan çıqış yaptı. Qurultaynıñ Prezidiumı ve Kâtibiyeti şekillendirildi.

Qurultayğa Musulman icra eyyetiniñ bütün salâhiyeti keçirildi. 1917 senesi dekabr ayında Qurultaynıñ oturışları devam ete edi. Anda Qırımnıñ devlet tarzınen bağlı meseleler, milliy ükümetniñ siyaseti, qırımtatarlarnıñ içtimaiy ayatınıñ çeşitli saalarını idare etken qanunlarnı azırlama ve temel qoyğan islâat meseleleri baqıla edi.

Qurultay Qırım Halq Cumhuriyetiniñ teşkil olmasını ilân etti, Konstitutsiyasını ve devlet timsallerini tasdıqladı, bundan soñ özüni parlament olaraq tanıdı. Parlamentniñ başı Asan Sabri Ayvazov, milliy ükümetniñ başı ise Noman Çelebicihan saylandı. Dekabr ayınıñ 18-ında şekillendirilgen ükümetniñ terkibine Cafer Seydamet, Amet Şükri, Amet Özenbaşlı, Seitcelil Hattat kirsetildi.

 Rusiyeniñ bolşevik rejimi Qırım Halq Cumhuriyetini ve qırımtatar ükümetini tanımadı. 1918 senesi yanvar ayınıñ 26-sında Aqyardan silâlı bolşevik otrâdları faal olaraq areket etmege başladılar. Qırımtatar ükümeti yıqılıp devirildi, bilşovikler ise Qırımnıñ nezaretini elge aldılar. Qırımtatar ükümetiniñ başı Noman Çelebicihan epis etildi ve 27 kün devamında Aqyardaki epishanede tutula edi. 1918 senesi fevral ayınıñ 23-ünde Noman Çelebicihan atıldı, bedeni ise Qara deñizge taşlandı.

1920 ss. şura rejiminiñ Qırımda kirsetilmesi, tamır halqınıñ yañı akimiyetke qatılması maqsadınen Qırım MŞSCniñ yaratılmasınıñ neticesi olsa da, kerçekten de eñ faal vekillerge qarşı daa ciddiy repressiyalarğa yol açtı. Devlet aparatı, milliy yañıdan yaratuvğa ıntılğan qırımtatarlardan temizlendirildi, kollektivizatsiya vaqtında köy sakinleriniñ biñlerce ailesi yerinden çıqarıldı, eñ belli qırımtatar faaliyetçileri yoq etildiler. Amma 1944 s. total sürgünlik vastasınen ‘riayetkâr olmağan’ qırımtatar halqına eñ küçlü darbe edi.

 Ekinci Qurultay

Vatanınıñ sıñırlarından çıqarılğanda ve mahus meskün yerlerdeki şartaitte bulunğanda qırımtatarlar, halqınıñ Qırımğa qaytması ve bütün aqlarınıñ yañıdan tiklenmesi içün kütleviy Milliy areketni başlatalar.

Temeli XX. asırnıñ 50. seneleriniñ soñunda – 60. seneleriniñ bağlanğıcında qoyulğan qırımtatar Milliy areketniñ qurulışı ciddiy avtoritar kommunistik rejimi şartlarında çalışmaq içün azamiy tarzda teşkil etildi. O zamanlarda Milliy areket, ŞSCBniñ qırımtatarlarnıñ yaşağanları deyerli bütün bölgelerinde çalışqan teşebbüs gruppalarınıñ keniş ağından ibaret ola edi. 

80 seneleriniñ ortasında ŞSCBde demokratik yañıdan qurmalar sebebinden yañı teşkilâtlarnıñ yaratılması vastasınen Milliy areketniñ faaleşmesi içün imkân yaratıldı. Teşebbüs gruppaları, areketniñ nufuzlı vekillerinden ibaret olacaq daimiy koordinatsiya organını teşkil etmege kerekligini añlamağa başladılar.

1989 senesi aprel ayınıñ 29-ından mayıs ayınıñ 2-sine qadar Taşkent vilâyetindeki Yanigül şeerinde teşebbüs gruppalarınıñ vekilleriniñ beşinci umumiy birlik şurasında endi işlegen teşebbüs gruppalarınıñ esasında içtimaiy-siyasiy Qırımtatar milliy areketiniñ teşkilâtını (QMAT) yaratmağa çoqusı olğan reynen qarar berildi. Teşkilâtnıñ başı Mustafa Cemilev oldı.

Faqat QMATdan ğayrı teşebüs gruppalarınıñ qısmı çalışmağa devam ete edi. Buña atıf eterek, merkeziy ve qırımtatar akimiyeti QMATnen konstruktiv laftan qaçına edi.

Devlette umumiy milliy demokratik siyasiy areketler ve teşkilâtlar yaratıp baralar ve bu esas sebepler areketniñ bütün bölüklerini daa keniş bir platformada birleştirmek içün areketniñ liderlerini qarşılıqlı uyğun bir şekil qıdırmağa teşviq etti.

Tarihiy tecribe, bu tür birlikniñ muayyen şeklini aqlına tüşürdi. O, yañıdan tüşürilip umumiy milliy toplaşuvnıñ, yani Qurultaynıñ ğayesine şekillendirildi.

 

1990 senesi mart ayınıñ 8-inde QMATnıñ Merkeziy Şurasınıñ oturışında Qurultynı keçirmek imkânlarını ögrenme iş gruppası teşkil etildi.

1990 senesi mayıs ayınıñ 1-inde iş gruppasına milliy areketniñ bütün ceryanlarınıñ vekillerinen ve meraqlanğan qırımtatarlarnıñ başqa gruppalarınen alâqa qurmağa avale etildi.

1990 senesi sentâbr ayınıñ 23-ünde 36 kişiden (başı Server Ömerov) ibaret olğan Qurultaynı azırlama teşkiliy eyyetiniñ tesis toplaşuvı keçirildi. Teşkiliy eyyetniñ qurulışı tesbit etildi: Merkeziy saylav eyyeti, muarririyet eyyeti ve teşkiliy büro. Teşkiliy eyyet ‘Qırımtatar halqınıñ toplaşuvında vekillerniñ saylavını teşkil etme aqqında qaide’ni, ‘Saylayıcınıñ qayd kâğıtı’ ve ‘Konferentsiyanıñ iştirakçileriniñ qayd kâğıtı’ blanklarınıñ formalarını tasdıqladı, protokollarnıñ örneklerini teklif etti.

‘Saylavnı teşkil etme aqqında qaide’ matbuatta neşir etildi ve saylavlarnı eki basamaq vastasınen keçirmege esapqa alındı. İlk basamaqta umumiy saylavda qırımtatarlarnıñ yaşağanları yerlerde, ekinci basamaqta (rayon, şeer, vilâyet ya da cumhuriyet) öz konferentsiyalarında toplaşuvnıñ vekillerini saylağan saylayıcılar saylana ediler. Kvotalar belgilendi: 30 kişiden 1 saylayıcı, 1000 kişiden (33-34 saylayıcı) toplaşuvnıñ bir vekili. 16 yaşına yetken bütün qırımtatar erkerleri ve qadınları saylavlarda iştirak ete bile ediler. Saylayıcılar açıq (bazıda toplaşuvnıñ qararına gizli), konferentsiyalarğa toplaşuvnıñ vekilleri ise gizli rey berüv vastasınen saylana ediler. 1990 s. oktâbr ayından 1991 s. mayıs ayına qadar yerli akimiyet organlarınıñ mümkün olğan tarzda mania etkenleri saylav kampaniyası keçirile edi.

1990 s. oktâbr ayından 1991 s. mayıs ayına qadar yerli akimiyet organlarınıñ mümkün olğan tarzda mania etkenleri saylav kampaniyası keçirile edi.

Qurultaynı toplamaqnıñ maqsadı, birinciden Vatanğa qaytma ve devletni yañıdan yaratma meselelerini eñ çabik şekilde çezmek içün halqnıñ bütün intelekt, maneviy, iqtisadiy quvetlerini birleştirmek edi. Qurultaynıñ esas vazifesi, milliy meselelerni çezmek içün yollarnı tesbit etmek ve daimiy organ olğan Meclisni saylamaq edi.

Şiddetli iş, 120 biñden ziyade qırımtatarnıñ qaytqanı Ukrainada ve Qırımda, sürgünlikten soñ qırımtatar halqınıñ çoqusınıñ bulunğanı Özbekistanda ve Orta Asiyanıñ başqa cumhuriyetlerinde, Krasnodar krayında ve RŞSCniñ diger bölgelerinde yapıla edi.

1991 senesi aprel ayınıñ 6-7 künlerinde Qurultaynı azırlama teşkiliy eyyetiniñ nevbetiy oturışında saylavnıñ ilk neticeleri bildirildi. Qurultayğa azırav ve farqlı bölgelerde saylavnı keçirme ceryanlarını esapqa alıp Teşkiliy eyyet toplaşuvnıñ tarihını (1991 senesi iyün ayınıñ 26-30 künleri) kesti. Qırımnıñ devlet akimiyetiniñ organlarına bir arizanen hitap etmege ve Qurultaynıñ tarihını haberdar etmege ve onı keçirmek içün bir bina bermege de qarar berildi. Qurultaynıñ bütün tedbirleri, saylayıcılarnıñ bergenleri bağışlar yardımınen ödendi.

1991 senesi mayıs ayınıñ 26-27 künlerinde Teşkiliy eyyetniñ oturışında Mandat eyyeti teşkil etildi, Meclis aqqında Qaideniñ ve ‘Qırım’ Fondunıñ Nizamnamesiniñ leyhaları muzakere etildi.

Qurultayğa azırlıqlarnıñ başlanğıcından qırım akimiyeti duşman tarafını aldı. ‘Avdet’ gazetasında basılğan vesiqalarnıñ leyhalarınıñ esasında akimiyet ilân etti ki, olar mustaqil milliy parlamentni ve akimiyetniñ muvaziy müessiselerini teşkil etmege planlaştıralar. Olar, Qurultaynıñ keçirilmesi içün resmiy bir ruhset beremege red ettiler.

Buna cevap bermek içün 1991 senesi mayıs ayınıñ 30-ında Aqmescitteki Qırım Nazirler Şurasınıñ binasınıñ ögünde bir qaç yüz qırımtatar narazılıq numayışını keçirdi. Neticesinde akimiyet, yabancı musafirler içün davetnamelerni imzalamağa ve qırımtatarlarnıñ toplaşuvnı keçirmeleri içün resmiy ruhset bermege mecbur qaldı. Bundan soñ belli oldı ki, şura elçihaneleri ve konsullıqlarına Qırımtatar halqınıñ Qurultayına davetnamalerine saip olğan kişilerge ŞSCBne vizalarnı bermemege emir etildi.

Qurultaydan tamam evel saylav eyyeti saylavnıñ neticelerini çıqardı: Qırımda 129, Özbekistanda 88, Qazahistanda 1, Qırğızistanda 4, Tacikistanda 3, Rusiye ŞSCnde 16, Ukrainada (Qırımdan ğayrı) 9, Litvaniyada 3, Latviyada 1, Suhumi şeerinde 1 vekil saylandı.Qurultaynıñ mandat eyyeti 255 vekilniñ salâhiyetini tasdıqladı. ‘1000 kişiden 1 vekil’ qaidesini ve qırımtatarlarnıñ yaşağanları deyerli bütün bölgelerniñ vekilleriniñ mecvut olmalarını esapqa alıp bu kibi terkipnen Qurultay mezkür vazifelerini çezmege ve Qırımtatar halqınıñ tek salâhiyetli vekillik organını saylamağa aqı bar edi.

Qırımtatar halqınıñ milliy toplaşuvına davetnameleri Şura Birliginiñ mevcut olğan bütün devlet organlarına, içtimaiy-siyasiy ve uquq qorçalayıcı teşkilâtlarğa ve kütleviy haber vastalarına yollandı. Akimiyetniñ devlet organları merağını köstermediler, Ukraina Nazirler şurasınıñ vekili ve Qırım Nazirler şurasınıñ muavininden ğayrı Qurultayda iştirak etmediler. Faqat cemaat ve KHV Qurultayğa çoq diqqat kösterdiler.

1991 senesi iyün ayınıñ 26-sında Aqmescit şeerinde II. Qurultay açıldı. Qurultaynıñ sessiyasında vekillerinden ğayrı, 33 kişiden ibaret olğan Qırımtatar Milliy Meclisi ve Meclisniñ Başı – Mustafa Cemilev ve muavini Refat Çubarov saylandı.

1991 senesi iyül ayınıñ 6-sında Qırımtatar Milliy Meclisiniñ ilk oturışı keçirildi. Anda onıñ qurulışı tasdıqlandı ve Milliy öz idare yerli organları aqqında qaideni azırlamağa qarar berildi. Qurultaynıñ emrine mücibi bu organlar yaratıla edi ve Qırımtatar Milliy Meclisiniñ qararlarını yerine ketirmege, yerli akimiyetnen işdeşliginde halqnıñ menfaatını qorçalamağa, medeniyeti ve tili, dini, ananeleri ve adetlerini yañıdan yaratmağa ve inkişaf etmege çağırıldı. 1991 – 1992 seneleri boyunca Qırımnıñ deyerli bütün 290 köy, qasaba, yerli şurasınıñ topraqlarında bölge ve yerli milliy öz idare organları (meclisler) saylandı. Olarnıñ arasında 15 rayon ve 7 şeer meclisi edi.

Müellif: Elvedin Çubarov