Menu

Qırımtatar Milliy Meclisi, Dunâ Miyatovıçnıñ maruzası içün minnetdarlıq bildire

20 Aprel 2023
Qırımtatar Milliy Meclisi, Dunâ Miyatovıçnıñ maruzası içün minnetdarlıq bildire

Qırımtatar Milliy Meclisi, Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıçnıñ “Qırımtatarlarnıñ insan aqlarına küreşi” mahsus maruzasını yüksek derecede qıymetlendirdi. Onıñ temelinde ayrıca 2014 senesi rusiye federatsiyasınıñ işğali ve Qırımnı aneksiya etmek ıntıluvlarından soñ Qırımnıñ ve tamır halqınıñ facialı tarihınıñ devamlı devri boyunca qırımtatarlarğa qarşı yapılğan insan aqlarını bozmalardır.

Hususiyetleri tolu olğan ve bitirgen neticeleri ve tevsiyelernen mezkür maruza bitti. Avropa Şurasınıñ maqbul institutları ve başqa halqara ve uquq qorçalayıcı teşkilâtlar olarnı işlemeliler.

Qırımtatar Milliy Meclisi, Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıçnıñ ve Kâtibiyetiniñ işçileriniñ rusiye federtasiyası tarafından işğal etilgen Qırımda insan aqları ve tamır qırımtatar halqınıñ aqlarınen bağlı vaziyetine muntazam diqqatın qayd ete.

2023 senesi kiçik aynıñ 24-ünden bugünge qadar iş çerçivesinde Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıç Ukrainanı eki kere ziyaret etti. Olarnıñ programmasında Qırımtatar Milliy Meclisini ziyaret etti, qırımtatar halqınıñ yuqarı vekâletli organınıñ azaları ve reberlerinen, Ukraina halq mebusları, jurnalistler ve içtimaiy erbaplarnen körüşüvler keçirdi.

Elbette Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıçnıñ maruzası, halqara cemaatnıñ tamır qırımtatar halqınıñ facialı vaziyeti ve onıñ öz toprağında saqlanuv ve inkişaf aqqında çoq senelik küreşi aqqında haberdar seviyesini arttırmağa yönelgen müim bir vaqiadır.

Qırımtatar Milliy Meclisi emin oldı ki, Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıçnıñ “Qırımtatarlarnıñ insan aqlarına küreşi” adlı maruzası, Ukrainanıñ us tecavuzısını yoq etmesi ve rusiye tarafından işğal topraqlarını azat etmesi içün Ukrainağa yardım etmek maqsadınen avropa cemaatınıñ kelecek birleşmesine yardım etecek.

Qırımtatar Milliy Meclisi, Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı Dunâ Miyatovıçnıñ “Qırımtatarlarnıñ insan aqlarına küreşi” adlı mahsus maruzasını arılaması içün oña minnetdarlıq bildire; Qırım Muhtar Cumhuriyeti ve Aqyar şeerini işğalden azat etüv ve reintegratsiya etüv basamağında insan aqları ve tamır qırımtatar halqınıñ aqlarını temin etmek maqsadınen Avropa Şurasınıñ insan aqları komissarı ve Avropa Şurasınıñ başqa insitutlarınen işdeşlik yapmağa devam etmege azır olğanını tasdıqlay.

Mında İngliz tilinde maruzanı qısqaca oquñız: https://rm.coe.int/report-on-crimean-tatars-by-dunja-mijatovic-commissioner-for-human-rig/1680aaeb4b

Mında Ukrain tilinde maruzanı qısqaca oquñız: https://www.coe.int/ru/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/id/214749310?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=uk_UA