Menu

Yanikov Asan

Doğğan künü:11.09.1986
Tutulğanı kün:16.10.2019
Madde: RF CQniñ 205.5. ‘RFnıñ qanunlarına mücibi terroristik olaraq tanınğan teşkilâtnıñ faaliyetinde iştirak’ maddesiniñ 2. qısmı
Aile alı:bekâr
Balalar:yoq
Status:epis etilgen
Tutulğanı yer:‘Rostov vilâyetiniñ taqiqatçı izolâtorı-1 rejiminde işlegen Rusiye CFHİ’, Rostov-na-Donu şeeri