Menu

Suleymanov Amet

Doğğan künü:25.10.1984
Tutulğanı kün:11.03.2020
Madde:RF CQniñ 205.5. ‘RFnıñ qanunlarına mücibi terroristik olaraq tanınğan teşkilâtnıñ faaliyetinde iştirak’ maddesiniñ 2. qısmı
Aile alı:evli
Balalar:4
Status:29.10.2021 14 senege şiddetli rejimdeki müstemlekede maküm etilgen (apelâtsiya davasınıñ baqılacağına qadar ev tevqifi astında buluna)