Menu

Ştıblikov Dmıtro

Doğğan künü:08.11.1970
Tutulğanı kün:08.11.2016
Madde:222.1. ‘Silâ, qısımları, arbiy eşyalar qanunsız olaraq aluv, berüv, satın aluv, saqlav, yanında tutuv’ maddesi, 281. “Diversiya azırlav” maddesi
Aile alı:evli
Balalar:1
Status:16.11.2017 5 senege şiddetli rejimdeki müstemlekede ve 200 biñ rublelik cezanen maküm etilgen
Tutulğanı yer:‘Rostov vilâyetiniñ taqiqatçı izolâtorı-5 rejiminde işlegen Rusiye CFHİ’, Rostov-na-Donu şeeri