Menu

Yalkabov Tımur

Doğğan künü:07.09.1980
Tutulğanı kün:17.02.2021
Madde:RF CQniñ 205.5. ‘RFnıñ qanunlarına mücibi terroristik olaraq tanınğan teşkilâtnıñ faaliyetini teşkil etüv’ maddesiniñ 1. qısmı
Aile alı:evli
Balalar:5
Status:epis etilgen
Tutulğanı yer:“Qırım Cumhuriyeti ve Aqyar şeeriniñ taqiqatçı izolâtorı-1 rejiminde işlegen Rusiye CFHİ”