Menu

Suleymanov Ruslan

Doğğan künü:21.04.1983
Tutulğanı kün:27.03.2019
Madde:RF CQniñ 205.5. ‘RFnıñ qanunlarına mücibi terroristik olaraq tanınğan teşkilâtnıñ faaliyetini teşkil etüv’ maddesiniñ 1. qısmı
Aile alı:evli
Balalar:2 (Musa adlı oğlu tevqif etilgen soñ facialı tarzda cen berdi)
Status:epis etilgen
Tutulğanı yer:“Rostov vilâyetiniñ taqiqatçı izolâtorı-5 rejiminde işlegen Rusiye CFHİ”, Rostov-na-Donu şeeri