Menu

Müeddinov Yaşar

Doğğan künü:14.04.1968
Tutulğanı kün:27.03.2019
Madde:RF CQniñ 205.5. ‘RFnıñ qanunlarına mücibi terroristik olaraq tanınğan teşkilâtnıñ faaliyetinde iştirak’ maddesiniñ 2. qısmı
Aile alı:evli
Balalar:8
Status:epis etilgen
Tutulğanı yer:“Rostov vilâyetiniñ 1. taqiqatçı izolâtorı rejiminde işlegen Rusiye CFHDİ”, Rostov-na-Donu şeeri