100-річчя Першого Курултаю

 

Сто років тому, 26 листопада (9 грудня за новим стилем) 1917 ро­ку, в Бахчисараї розпочав роботу Перший Курултай кримськотатар­ського народу.

Цій визначальній для цілого народу події передували тривала культурно-націонолальна робота, розпочата ще за кілька десятиліть перед тим видатним просвітителем Ісмаїлом Гаспринським, а від березня 1917 року – інтенсивна політична діяльність кримськотатар­ських громадських діячів на чолі з високоосвіченим юристом і бого­словом муфтієм Криму Номаном Челебіджиханом. Упродовж цього часу активно розбудовувалися кримськотатарські громадські й полі­тичні інституції, відбувався бурхливий розвиток національної само­свідомості, налагоджувалися зв’язки з національно-демократич­ними рухами інших поневолених народів колишньої імперії, зокрема з Українською Центральною Радою.

13 (27) грудня 1917 року на Курултаї була ухвалена справді демо­кратична конституція кримськотатарського народу – Основні крим­ськотатарські закони. У ній ішлося про загальне виборче право, скасування звань і станових привілеїв, про рівноправність жінок і чо­ловіків, про порядок обрання парламенту та національного уряду.

Курултай підкреслив, що не зазіхає на права інших народів Кри­му. «Наша задача, – говорив Н. Челебіджихан, – створення такої держави, як Швейцарія. Народи Криму являють собою чудовий букет, і для кожного народу необхідні рівні права та умови, адже нам іти пліч-о-пліч».

Головою Курултаю як постійно діючого парламенту кримськота­тарського народу був обраний письменник Асан Сабрі Айвазов. 18 грудня Курултай сформував національний уряд – Директорію – на чолі з Номаном Челебіджиханом, який також очолив управління юстиції; директором іноземних справ став Джафер Сейдамет, він же очолив управління військовими справами; директором у справах ре­лігії – Амет Шюкрі, директором освіти – Амет Озенбашли, директо­ром фінансів і вакуфів – Сеїтджеліль Хаттат.

Але втілити в життя ці принципи й закони молодій кримсько­татарській республіці не судилося... У середині січня 1918 року біль­шовики після кривавих боїв розігнали Курултай. З 22 по 24 лютого в севастопольській тюрмі були розстріляні близько 600 осіб, серед них і муфтій Криму Номан Челебіджихан.

Так трагічно обірвалася спроба звільнення кримськотатарського народу з-під 134-річного російського гніту та були зруйновані підва­лини кримськотатарського парламентаризму, що закладалися з ура­хуванням всіх особливостей Криму того часу. Формування модерної нації розпочалось у складних умовах революційної боротьби. Ство­рення власних політичних інституцій, ухвалення національної демо­кратичної конституції, запровадження демократичних засад і рівних прав в організації суспільного й політичного життя, – все це цілком відповідало, а подекуди й випереджало тогочасні найпередовіші полі­тичні реалії. Однак тоді кримськотатарська національна революція була силоміць перервана – імперські шовіністичні сили перемогли. Усе наступне століття було позначене героїчною боротьбою й жертов­ністю всього кримськотатарського народу, його духовних та інтелек­туальних лідерів за свою свободу, свої права і свою Батьківщину.

 

Учасники Курултаю кримськотатарського народу. Бахчисарай, грудень 1917 р.

 

 

Сайт створений за підтримки: МРІ (IRI) www.iri.org  і  БО "Фонд розвитку Криму" www.cdf.org.ua; Адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул.Шмідта, 2; Тел.: 27-35-26;   © 2011 QTMM.ORG All rights reserved.