Qirimtatar Milliy Meclisi aqqinda umumiy malümat


Qırımtatar Milliy Meclisi Qurultay oturımları arasında devirde qırımtatar halqınıñ Qurultay tarafından onıñ delegatları sırasından saylanğan yekâne vekâletli-icra organıdır.

Meclisniñ baş maqsadı sovet devleti tarafından qırımtatar halqına nisbeten yapılğan soyqırım aqibetlerini yoq etüv, qırımtatar halqınıñ milliy ve siyasiy aqlarını ğayrıdan tiklev ve onıñ öz milliy toprağında serbest milliy devletçilikke aqqını amelge keçirmektir.

Öz faaliyetinde Meclis Qurultayğa esabat bere, onıñ qararları, mezkür Reglament, Qırımtatar halqınıñ Meclisi aqqındaki Nizamname, halqara uquq normaları ve Ukrainanıñ şu normalarğa zıt olmağan qanuniy aktlarına köre areket ete.

Milliy Meclis 33 adamdan, şu cümleden Meclis reisinden, ibarettir.

Meclis Aqmescit (Simferopol) şeerinde bulunmaqta.

 

Qırımtatar Milliy Meclisi aqqında nizamname

Sayt HCİ (IRI) www.iri.org ve "Fond rozvitku Krimu" Hayriye Teşkilâtınıñ www.cdf.org.ua qoltutuvında açıldı. Adres: Qırım MC, Simferopol ş., Şmidt soqağı, 2; Tel.: 27-35-26  © 2011 QTMM.ORG All rights reserved.