Qırımtatar halqı Qurultayı Merkeziy saylav komissiyasınıñ №2 QARARI. 2013 s. yanvar 22


Qırımtatar halqı Qurultayı Merkeziy saylav komissiyasınıñ

"Saylav vesiqaları blanklarınıñ nümünesini tasdiqlav aqqında"
№ 2 QARARI


2013 s. Yanvar 22                                                                                       Aqmescit ş.
 

"Qırımtatar halqı qurultayına delegatlarnı saylav nizamı" 16.12, 25 ve 27.3 maddelerine muvafıq zarur vesiqalarnı azırlamaq içün Merkeziy saylav komissiyası

Qarar bere:


1.Qırımtatar halqı VI Qurultayına delegatlarnı saylavnı azırlav ve keçirüv boyunca esas teşkiliy tedbirler taqvimiy planınıñ şekili tasdiqlansın

2. Aşağıdaki saylav vesiqaları blanklarınıñ nümüneleri tasdiqlansın:

  • Daire saylav komissiyalarınıñ erkânına kirsetilecek şahıslarnıñ cedveli (İlâve №2)
  • Saylav komissiyasında çalışmağa razılıq aqqında ariza (İlâve №3)
  • Bir çoqmandatlı saylav dairesinde teşkilâtlar ya da saylav blokından kösterilgen namzetler cedveline qolutmaq içün imzalarnı toplav içün imza tabağı (İlâve №4)
  • Majoritar saylav dairesine delegatlıqqa kösterilgen namzetke qoltutmaq içün imzalarnı toplav içün imza tabağı (İlâve №5)

3. Qırımtatar halqı Qurultayı Merkeziy saylav komissiyasınıñ azaları kelecek toplaşuvlarda tasdiqlanacaq saylav vesiqaları blanklarınıñ nümünesini azırlavnı devam etsinler
 


Merkeziy saylav komissiyasınıñ reisi       Zair Smedlâyev

Merkeziy saylav komissiyasınıñ kâtibi     Alim Zeytulayev

№ 2/ 22 01.02.2013

Sayt HCİ (IRI) www.iri.org ve "Fond rozvitku Krimu" Hayriye Teşkilâtınıñ www.cdf.org.ua qoltutuvında açıldı. Adres: Qırım MC, Simferopol ş., Şmidt soqağı, 2; Tel.: 27-35-26  © 2011 QTMM.ORG All rights reserved.