Благодійна організація «ФОНД «КРИМ»

 

Благодійна організація «ФОНД «КРИМ» - неприбуткова, національно-культурна, благодійна та правозахисна організація (заснована Курултаєм кримськотатарського народу і зареєстрована 21.01.1992г.).

 

Назва Фонду:

- Українською мовою: Благодійна організація «ФОНД «КРИМ»

- Кримськотатарською мовою: «QIRIM» FONDU »Hayriye teşkilatı

- Російською мовою: Благотворительнаяорганизация «ФОНД «КРЫМ»

- Англійською мовою: Charitable organization «FOND «CRIMEA»

 

Юридична адреса: 95001, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жидкова, 40

Поштова адреса:   95017, Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Шмідта / Набережна, 2 / 27

 

Президент БО «ФОНД «КРИМ» - Мустафа Джемілєв

тел./факс:  + 3 8 0652 27 35 26

e-mail:          [email protected]

 

Генеральний директор БО «ФОНД «КРИМ» - Різа Шевкієв

тел. / факс: +38 (0652) 27-43-72

моб.: +38 (050) 324-17-70

e-mail: [email protected]

Основною метою діяльності БО «ФОНД «КРИМ» є сприяння вирішенню проблем, пов'язаних з поверненням і облаштуванням депортованого кримськотатарського народу та інших репатріантів в Криму, яка досягається за допомогою вирішення наступних завдань:

- проведення заходів, спрямованих на розвиток мови, культури, етнічної самосвідомості, традицій, звичаїв, економічного і духовного життя кримських татар та інших репатріантів;

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища осіб, які потребують допомоги;

- здійснення благодійної діяльності, спрямованої на поліпшення соціально-економічного становища тих, хто потребує благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- здійснення діяльності щодо сприяння в облаштуванні кримських татар та інших репатріантів;

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійних лих, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

- сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

- надання допомоги талановитій творчій молоді, молодіжним організаціям, у тому числі матеріальної;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховань і т.д.;

- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи; сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами , які потребують через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості соціальної підтримки та турботи, без отримання прибутку;

- проведення заходів, спрямованих на охорону здоров'я, материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим родинам, розвиток фізичної культури, без отримання прибутку;

- сприяння проведенню заходів, спрямованих на охорону природи та сприяння поліпшенню екологічного стану Криму;

- організація повноцінного дозвілля людей, розважально-видовищних і масових заходів, рекреаційно-оздоровчої та краєзнавчої діяльності, без отримання прибутку;

- інформаційна та видавнича діяльність без отримання прибутку;

- надання юридичної та іншої допомоги без отримання прибутку;

- збір пожертвувань на цілі Фонду;

- отримання гуманітарної допомоги, яка надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- поширення зв'язків з міжнародними, всеукраїнськими та місцевими організаціями, напрямки діяльності яких збігаються зі статутними завданнями Фонду, та / або які бажають надавати Фонду допомогу, запрошення та прийом іноземних громадян та представників зазначених організацій.

 

Свої завдання БО «ФОНД «КРИМ» вирішує при необхідності у взаємодії з державними органами, а також спільно з іншими фізичними і юридичними особами, в тому числі закордонними і міжнародними.

У своїй діяльності БО «ФОНД «КРИМ» керується Статутом, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативними документами.


 

Наші реквізити для громадян та організацій України:

Одержувач: Благодійна організація «ФОНД «КРИМ»

 

ЕГРПОУ 19008458

р/с 26004000137497 в ПАО «ЧБРР»

МФО банка 384577

 

В полі «Призначення платежу» треба вказати:

- благодійний внесок на статутну діяльність організації;

- безповоротна фінансова допомога;

- добровільне пожертвування.

 

Наші реквізити для іноземних громадян та організацій:

 

 

Beneficiary:                        

Beneficiary:                    

Correspondent Bank:        

Setting of payment:              irretrievable financial help

Сайт створений за підтримки: МРІ (IRI) www.iri.org  і  БО "Фонд розвитку Криму" www.cdf.org.ua; Адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул.Шмідта, 2; Тел.: 27-35-26;   © 2011 QTMM.ORG All rights reserved.