Депортация. Как это было. Часть 1

01_Abdullayev Dilyaver

02_Abdullayeva Gulnar

03_Abduraimov Evliya

04_Abibullayev Enver

05_Abibullayeva Gulnar

06_Abibullayeva Vaspiye

07_Ablayeva Zulyadje

08_Ablayeva Shadiye

09_Ablayev Eskender

10_Ablyalimova Ayshe

11_Ablyamitova Ediye

12_Abselyamova Aliye

13_Ametova Venera

14_Ametov Server

15_Asanova Gulziye

16_Asanov Zekerya

17_Asanova Safiye

18_Ahtemova Mumine

19_Bekayev Medjit

20_Bekirov Zaur

21_Bekirov Seytumer

22_Bekirova Kaside

23_Bilyalova Leylya

24_Vadjipova Zore

25_Valiyeva Lilya

26_Ganiyeva Zulbiye

27_Gafarov Abil

28_Glugovskaya Klara

29_Daralatova Djemhiya

30_Devlet Hatidje

31_Djamilova Guzellana

32_Djevat Afize

33_Djelilov Kemal

34_Djemaletdinova Lutfiye

35_Djepparov Izzet

36_Ibragimova Zera

37_Ibragimova Seyrane

38_Ibraimova Sundus

39_Ilyasova Beye

40_Ilyasov Ibragim

41_Ipchi Djevair

42_Ismailov Ibazer

43_Ismailov Mesfer

44_Kalaydji Julide

45_Kerimova Kafiye

46_Kilyanova Alime

47_Mambetshayeva Asiye

48_Mamedova Leylya

49_Memetova Sayde

50_Memetova Subiye

51_Memetova Shekure

52_Memetova Emine

53_Mujdabayeva Zelihe

54_Muradasilova Meryem

55_Muratov Rustem

56_Muslimova Musfire

57_Mustafayeva Sabrie

58_Mustafayeva Shaver

59_Muhterem Dilyaver

60_Nebiyeva Zekiye

61_Osmanov Mamut

62_Osmanov Refat

63_Osmanova Mahbube

64_Pelvan Nazim

65_Periya Zera

66_Reizova Shadiye

67_Salimova Meliha

68_Samedinova Djevair

69_Seferova Maye

70_Soyukov Enver

71_Tabah Usein

72_Topuz Meryem

73_Tuvarchiyev Halil

74_Fahri Asanl

75_Hayrlayeva Nuriye

76_Halikova Zulfiye

77_Chiygoz Aliye

78_Chuli Rukiye

79_Yunusova Zeyneb

80_Yakubov Seithalil

81_Yakubova Lutfiye

82_Yashlavskaya Niyar

Сайт создан при поддержке: МРИ www.iri.org  и БО "Фонд розвитку Криму" www.cdf.org.ua  Адрес: АР Крым, г.Симферополь, ул.Шмидта, 2; Тел.:27-35-26; © 2011-2014 QTMM.ORG All rights reserved.